Kontakt
Mailto: info@airlive.com
Mailto: info@airlive.com
Warunki gwarancji
OvisLink gwarantuje, że każdy produkt AirLive będzie wolny od wad fizycznych, gdy jest stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami zawartymi w Podręczniku Użytkownika.
Jeżeli jednak produkt jest uszkodzony podczas okresu gwarancji, pomoc techniczna OvisLink jest gotowa do pomocy. Produkt może być zwrócony jedynie z dowodem zakupu.
 
Okres gwarancji
 
Okres gwarancji każdy kraj
2 lata*
* Produkty wysyłane są z Tajwanu.
Polityka RMA
Każdy wniosek RMA musi być złożony za pośrednictwem faksu lub e-mail. Formularz RMA należy pobrać (w formacie PDF lub XLS) z naszej strony internetowej. Inne formy nie będą akceptowane. Korzystając z wniosku RMA należy wypełnić wszystkie pola, włącznie z danymi kontaktowymi, numer seryjny, opisem problemu i innymi. OvisLink zastrzega sobie prawo do niewydawania numeru RMA, jeśli informacje zawarte w formularzu są niepełne i/lub niejasne.
 
Ważne: Formumarz RMA dostępny jest jedynie dla autoryzowanych dystrybutorów OvisLink, nie dla użytkowników końcowych. Użytkownicy końcowi, którzy potrzebują RMA proszeni są o kontakt z dystrybutorem/sprzedawcą w celu uzyskania niezbędnych informacji.
 
Odpowiedni dział wyda RMA faksem lub e-mailem w ciągu następnego dnia roboczego, jeśli wszystkie informacje są wypełnione prawidłowo. Numer RMA jest ważny 30 dni od daty wydania.
 
W razie problemów prosimy o kontakt poprzez e-mail do naszego działu reklamacji.
 
OvisLink zwróci produkt w ciągu 7-21 dni od jego otrzymania pod warunkiem, że postępujesz zgodnie z poniższą procedurą:
 
1. Zgłoś wadliwe działanie urządzenia, wyślij formularz RMA do OvisLink Corp.
wszystkie wymagane pola w formularzu muszą być wypełnione
wymagany podpis klienta
 
2. OvisLink zatwierdzi zgłoszenie w ciągu następnego dnia roboczego po jego otrzymaniu.
 
3. Klient wysyła wadliwy produkt do OvisLink Corp.
 
Koszty transportu wadliwego produktu muszą być opłacone z góry przez nadawcę. OvisLink odeślę wymieniony produkt za darmo tylko wtedy, gd produkt posiadał aktualny okres gwarancji.
Numer zgłoszenia reklamacyjnego musi być wyraźnie napisany na etykiecie lub pudełku.
Wszystkie wadliwe produkty powinny być zwrócone w oryginalnym opakowaniu i pełną zawartością zestawu (instrukcja obsługi, instalacji, dysk ze sterownikami, złącza, zasilacz, kabel, itd.).
Zawartość opakowania musi pasować do informacji zawartych w formularzu zgłoszenia.
If products are not returned complete as described above, restocking charges will apply.
 
4. OvisLink naprawia/wymienia produkty w ciągu 7-21 dni po otrzymaniu zwróconych towarów.
 
Jeżeli zgłaszany produkt nie jest dostępny u producenta, OvisLink zastrzega sobie prawo do zaoferowania substytucyjnego produktu, lub oddania pieniędzy zgodnie z aktualną ceną sprzedaży.
 
Wsparcie
CLICK HERE to Support CLICK HERE to Support CLICK HERE to Support